Preview Mode Links will not work in preview mode

Fika Med En Pensionär


Aug 23, 2018

I avsnitt två fikar vi med Kaisa som bor på Södermalm i Stockholm. Kaisa har gjort så mycket saker i livet att det är svårt att kippa ner till en timme! Allt från att jobba som springsjas i Stockholm city på 30-talet till att jobba på operan och bo i Amerika.